Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Điều kiện mới PCCC với hộ gia đình sản xuất - kinh doanh

Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nội dung sơ bộ của Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Theo quy định, hộ gia đình phải đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy cháy chữa cháy. Đặc biệt hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh phải đảm bảo điều kiện trên cộng với phải có nội quy về PCCC về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC theo quy định của Bộ Công an; đồng thời phải có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản sản, kinh doanh.

Điều kiện này phải được hộ gia đình thực hiện, duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận ĐKDN phải đảm bảo điều kiện an toàn về PCCP tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định.

Nghị định cũng quy định điều kiện mới về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; yêu cầu phương tiện cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi mới phải có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp; thay vì phương tiện giao thông cơ giới từ 04 chỗ ngồi trở lên như quy định cũ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2021.

Nội dung chi tiết Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Nội dung chi tiết và cụ thể của Nghị định được trình bày trong văn bản sau đây: Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Sản xuất – cung cấp ống gió, phụ kiện ống gió đa tiêu chuẩn số 1 tại miền Bắc

Hotline: 0243 2121579 – 0395 216 869

Mua ống gió – phụ kiện đến: giacongonggio.net

Facebook: Gia công sản xuất ống gió

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *