CÁC LOẠI CỬA GIÓ

Xem thêm tất cả các cửa gió do chúng tôi sản xuất và cung cấp


Bấm vào đây

Những loại cửa gió

 

TTTên loại cửa gióTên tiếng AnhỨng dụng1Cửa gió khuếch tán vuôngSquare DiffuserCửa cấp2Cửa gió cánh chỉnh 1 lớp nan bầu dụcSingle Layer Air GrillCửa cấp/hút3Cửa gió cánh chỉnh 1 lớp nan bầu dục tháo lắpOpenable Single Layer Air GrillCửa cấp/hút4Cửa gió cánh chỉnh 2 lớp nan bầu dụcDouble Layer Air GrillCửa cấp/hút5Cửa gió cánh chỉnh 2 lớp nan bầu dục tháo lắpOpenable Double Layer Air GrillCửa cấp/hút6Cửa gió hồi nan sọt trứngEgg-crate Air GrillCửa cấp/hút7Cửa gió hồi nan sọt trứng tháo lắpOpenable Egg-crate Air GrillCửa cấp/hút8Cửa gió nan thẳng ( Nan chữ T )Linear Air GrillCửa cấp/hút9Cửa gió nan thẳng ( Nan chữ T ) tháo lắpOpenable Linear Air GrillCửa cấp/hút10Miệng gió khuếch tán khe hẹpSlot Linear diffuserCửa cấp11Miệng gió hồi nan chữ CReturn air Grills – C ProfileCửa cấp12Miệng gió hồi nan 45 độReturn air Grills – Z ProfileCửa cấp13Miệng gió hồi nan 45 độ tháo lắpOpenable Return air Grills – Z ProfileCửa cấp14Miệng gió cánh chắn mưa nan lá sách ( Nan Z )Fresh air LouversCửa cấp15Miệng gió cánh chắn mưa nan lá sách ( Nan Z ) tháo lắpOpenable Fresh air LouversCửa cấp16Van lưu lượng miệng thổi (OBD)Opposed Square Blader DamperCửa cấp17Cửa gió mỹ thuậtArt Decor Air GrilleCửa cấp

 

Tiêu chuẩn về độ dày hoàn thiện của cửa gió

 TTTên cửa gióĐộ dày khungĐộ dày nanỨng dụngGhi chú1Cửa gió khuếch tán vuông, tròn1,2mm1mmCửa cấpTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ2Cửa gió khe hẹp khuếch tán1,5mm1mmCửa cấpTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ3Cửa gió kiểu khe cố định nan T1,2mm1mm – 2mmCửa cấp/hútTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ4Cửa gió kiểu khe cố định nan T tháo lắp1,2mm1mm – 2mmCửa cấp/hútTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ5Cửa gió 1 lớp nan bầu dục cố định và tháo lắp được1,2mm1mmCửa cấp/hútTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ6Cửa gió 2 lớp nan bầu dục cố định và tháo lắp được1,2mm1mmCửa cấp/hútTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ7Cửa gió nan sọt trứng cố định vào tháo lắp được1,2mm1mmCửa cấp/hútTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ8Cửa gió hồi nan 45 độ cố định và tháo lắp được1,2mm1mmCửa cấpTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ9Cửa lấy gió tươi cố định và tháo lắp được1,2mm1mmCửa cấpTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ10Van OBD nhôm1,2mm1mmCửa cấpTăng cứng nối góc bằng ke 90 độ