CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP KAIYO VIỆT NAM

Xưởng sản xuất:  Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Số điện thoại: 0918 101 289  Hotline: 0243 20 68 868 
Email: supply@giacongonggio.net

Chuyên:

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ỐNG GIÓ 

ĐIỀU HÒA CÔNG NGHIỆP 

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

MÁY LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG

MÁY LÀM MÁT DI ĐỘNG