Quy chuẩn KT về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD

Trên thực tế trong rất nhiều vụ hoả hoạn sảy ra, một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng tử vong của nạn nhân đó là chết do ngạt khí. Điều này có thể lý giải do rất nhiều yếu tố: Từ không gian kín – chặt hẹp, số lượng chất dễ cháy lớn, lửa cháy quá to, lối thoát hiểm không có; đặc biệt trong hệ thống toà nhà và công trình lớn thì nguyên nhân do không có hệ thống hút khói hoặc hệ thống hút khói không đảm bảo được yêu cầu về tiêu chuẩn PCCC được coi là một trong những nguyên nhân chính gây thiệt hại nghiệm trọng.

Và để có thể khắc phục được tình trạng này, luật PCCC cũng có những điều chỉnh thay đổi; nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế. Trong đó thì nghị định 136 về luật phòng cháy chữa cháy được coi là một trong những văn bản quy phạm gần nhất thể hiện điều này; bên cạnh đó thì quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình chính thức được đưa vào áp dụng.

Nội dung của QCVN 06:2020/BXD

Trong QCVN 06:2020/BXD về kỹ thuật quốc gia vền an toàn cháy cho nhà và công trình, chún vao gồm các nội dung sau:

+ Quy định chung

+ Phân loại kỹ thuật về cháy

+ Bảo đảm an toàn cho ngời

+ Ngăn chặn cháy lan

+ Cấp nước chữa cháy

+ Chữa cháy và cứu nạn

+ Quy định về quản lý

+ Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

+ Tổ chức thực hiện

+> Phụ lục A: Quy định bổ sung về an toàn cháy đối với một số nhóm nhà cụ thể

+> Phụ lục B: Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy

+> Phụ lục C: Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ

+> Phụ lục D: Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình

+> Phụ lục E: Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình

+> Phụ lục F: Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu

+> Phục lục G: Quy định về khoảng cách đến các lối ra thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn

+> Phục lục H: Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà

+>Phục lục I (tham khảo): Một số hình vẽ minh hoạ nội dung các quy định.

Chi tiết file download tiêu chuẩn: 

—>>>> Nội dung chi tiết và cụ thể của QCVN: 06 được trình bày trong văn bản sau đây: QCVN_06_2020

Sản xuất – cung cấp ống gió, phụ kiện ống gió đa tiêu chuẩn số 1 tại miền Bắc

Hotline: 0243 2121579 – 0395 216 869

Mua ống gió – phụ kiện đến: giacongonggio.net

Facebook: Gia công sản xuất ống gió

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *