Là một sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống thông gió điều hòa không khí. Cổ bạt mềm đóng vai trò như miệng hút với công suất lớn. Có chức năng hút tiếng ồn, giảm độ rung của quạt gió. Tránh tác động đến hệ thống đường

Chụp che mưa ống gió thực chất là một sản phẩm phụ kiện. Chúng tham gia vào quá trình lắp đặt hệ thống thông gió điều hòa không khí. Chúng đảm nhiệm chức năng bảo vệ hệ thống đường ống được lắp đặt ngoài trời. Nhằm tránh khỏi những ảnh

Trong một hệ thống đường ống dẫn gió, ngoài hệ thống đường ống chính thì vai trò của hệ thống ống gió phụ (ống gió con) cũng vô cùng quan trọng. Nhờ hệ thống ống gió phụ này mà luồng không khí được đưa tới đa dạng các vị trí