Trên thực tế trong một hệ thống thông gió có thể có một hoặc nhiều quạt gió khác nhau. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, kích thước đường ống cụ thể của mỗi công trình. Mà đơn vị lắp đặt sẽ lựa chọn số lượng và công suất của

Tê ống gió là gì Tê ống gió là một sản phẩm phụ kiện ống gió, được lắp đặt trong hệ thống thông gió. Chúng là bộ phận gắn trực tiếp lên hệ thống thông gió với tác dụng là phân chia hoặc góp đường ống gió của hệ thống

Côn tròn là một loại phụ kiện ống gió. Với chức năng của riêng mình, côn tròn đóng vai trò cố định trong hệ thống ống gió của mọi công trình. Chúng được cấu tạo từ những bộ phận nhỏ, góp phần tạo nên sự hoàn chỉnh cho hệ thống.

Côn chuyển vuông tròn là gì ? Côn chuyển ống gió là một dạng phụ kiện ống gió. Có vai trò quan trọng trong hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng. Chúng có chức năng riêng trong hệ thống nhằm giúp hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh

Nhằm đảm bảo hệ thống ống gió được lắp đặt phù hợp với mọi thiết của công trình. Phụ kiện ống gió được ra đời nhanh chóng nhằm giải quyết hết những băn khoăn và lo ngại của quý khách hàng. Hiện nay do tính chất thiết kế đặc biệt

Nhằm đảm bảo hệ thống ống gió được lắp đặt phù hợp với mọi thiết của công trình. Phụ kiện ống gió được ra đời nhanh chóng nhằm giải quyết hết những băn khoăn và lo ngại của quý khách hàng. Nói về phụ kiện ống gió, hiện nay có

<style type="text/css"> #content{ width: 100%; } #main-sidebar, .post-header, .post-ads, .post-right { display: none; } </style><style> #my-landing-page-header { width: 100%; font-size: 20px; padding: 0px 0px; color: #000 } #main-wrapper #main { margin-right: 0%!important; } #main-wrapper { border-right: none; width:100% !important; } div.phu-kien { width: 20%; float: left; margin-bottom:20px; } div.phu-kien h2{