Trong một hệ thống đường ống dẫn gió, ngoài hệ thống đường ống chính thì vai trò của hệ thống ống gió phụ (ống gió con) cũng vô cùng quan trọng. Nhờ hệ thống ống gió phụ này mà luồng không khí được đưa tới đa dạng các vị trí

Nhằm đem tới một hệ thống hoàn chỉnh, chất lượng và hoạt động hiệu quả. Điều đó rất cần đến sự hỗ trợ của các tiểu bộ phận. Với mỗi bộ phận chúng được đảm nhiệm một nhiệm vụ riêng biệt. Đồng thời chúng còn thực hiện chức năng kết

Ống tiêu âm là gì Hoạt động tích cực trong hệ thống thông gió điều hòa không khí. Ống gió tiêu âm còn được gọi với tên gọi khác là tiêu âm ống gió. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt theo tiêu chuẩn chất lượng được kiểm định. Nhằm