Cung cấp ống gió cho Công ty TNHH kỹ thuật Taikisha Việt Nam

Giới thiệu về Công ty TNHH kỹ thuật Taikisha Việt Nam Công  ty TNHH Taikisha (TVE) là một thành viên chính thức của tập đoàn Taikisha. Đây là một tập đoàn đa quốc gia với 100% vốn đầu tư của Nhật Bản. Taikisha Việt Nam – …

Cung cấp ống gió cho Công ty TNHH kỹ thuật Taikisha Việt Nam Read More »