Lắp đặt hệ thống làm mát, thông gió cho các phân xưởng

Hệ thống làm mát trong các phân xưởng

1. Phân xưởng nóng

Đặc điểm thông gió cho phân xưởng nóng là những phân xưởng mà độc hại tỏa chủ yếu là nhiệt đối lưu và nhiệt bức xạ. Phụ thuộc vào nhiệt lượng thừa vào mùa đông và mùa hè.
– Đối với phân xưởng có lượng nhiệt thừa trong cả hai mùa:
+ Hút cục bộ cơ khí hay tự nhiên tại các thiết bị tỏa nhiều độc hại như các lò làm việc bằng nhiên liệu rắn hay lỏng.
+ Thổi cục bộ cơ khí dạng hoa sen không khí tại các vị trí thao tác chịu bức xạ lớn hơn hoặc bằng 350W/m².
+ Thông gió thổi hoặc hút chung tự nhiên bằng cách thổi không khí vào qua các cửa dưới và hướng không khí vào vùng làm việc. Hút từ vùng trên qua các cửa mái hay chụp hút tự nhiên đặt trên mái.
+ Nếu có điều kiện, tại các vị trí thao tác chịu tác động thường xuyên của nhiệt độ cao vào nhiệt bức xạ. Nên thiết kế các cabin được thông gió. Các hệ thống thông gió cần được xử lý không khí về mùa hè.
– Đối với phân xưởng có nhiệt lượng thửa lớn về mùa hè:
+ Hệ thống hút cục bộ cơ khí hay tự nhiên làm việc hết năng suất.
+ Hệ thống thổi cục bộ làm việc, nếu cần phải làm lạnh không khí bằng đoạn nhiệt.
+ Thông gió chung tự nhiên thôi qua cửa sổ ở độ cao vùng làm việc và hút qua cửa mai hay chụp thải đặt ở mái phẫn xưởng. Cửa ra vào mùa hè nên mở để lấy không khí ngoài bằng thông gió tự nhiên.

2. Phân xưởng ẩm ướt

– Đối với phân xưởng ẩm nguội:
+ Hút cục bộ nhằm hạn chế tỏa ẩm từ các thiết bị. Hiệu quả nhất là dùng các chụp hút kín . Ngoài ra có thể dùng tủ hút, chụp hút trên thành và vách ngăn kiểu bình phong.
+ Thông gió chung được tính toán để khử nhiệt thừa và ẩm thừa.
+ Phân phối không khí thổi có thể phân tán bằng cách thổi qua mạng lưới đường ống nhánh, hay thổi tập trung. Khi thổi phân tán, tổ chức thổi và hút có thể không có ý nghĩa thực sự. Và sự phân bố nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thực tế như khi thông gió. Thổi phân tán làm giảm độ ẩm tương đối của không khí vì không khí ngoài có dung ẩm nhỏ hơn so với không khí trong phòng. 
– Đối với phân xưởng ẩm nóng:
+ Hút cục bộ tại các thiết bị tỏa nhiệt và hơi nước. Phụ thuộc loại thiết bị và đặc điểm công nghệ, mà dùng chụp hút, tủ hút hay chụp hút – rèm không khí. Lưu lượng hút được tính toán để khử ẩm.
+ Hút chung được tính toán để khử ẩm mà chụp hút cục bộ không hút hết và do các thiết bị không có chụp hút cục bộ.
+ Thổi chung được tính toàn để bù lưu lượng hút. Thổi không khí có thể phân tán hoặc tập trung. Để hòa trộn không khí với cường độ lớn và để tăng nhiệt độ không khí vùng làm việc nếu cần thiết.
Các miệng thổi được bố trí hợp lý nhất là để thổi không khí từ trên xuống vùng làm việc. Tại khoảng trống để đi lại giữa các hàng thiết bị. Vận tốc không khí ở độ cao 1.5m cách sàn không quá 1m/s để không gây cảm giác khó chịu cho người công nhân.

3. Phân xưởng tỏa khí và hơi độc

– Phân xưởng rửa:
+ Song song với hút cục bộ cơ khí, cần hút chung từ vùng trên để hút mù axit và hơi nước tập trung tại vùng trên của phân xưởng. Lưu lượng hút từ vùng trên không nhỏ hơn 30% tổng lưu lượng hút.
+ Trong các phân xưởng rửa không lớn có thể lắp tủ hút trên các bể. Trong trường hợp này hút chung từ vùng trên có thể không quá cần thiết.

+ Lưu lượng thổi cần tính toán bù lưu lượng hút. Về mùa hè, đối với phân xưởng rửa  lắp đặt tủ hút hay chụp hút trên thành có thổi một bên, có thể dùng hệ thống thổi tự nhiên qua cửa sổ. Dòng không khí trong phân xưởng trong trường hợp này không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hút cục bộ.
+ Có biện pháp chống ăn mòn khi thiết kế các hệ thông hút.

– Phân xưởng sơn:
+ Ngoài hút cục bộ cơ khí, cần có hệ thống hút chung từ vùng dưới để hút hơi dung môi tỏa ra từ sản phẩm sơn bên ngoài buồng sơn. Đồng thời cả từ vùng trên, đặc biệt bên trên buồng sấy hay các thiết bị nóng khác. Các hệ thông hút cần đảm bảo 2/3 lưu lượng kể cả lưu lượng đi vào hệ thống hút cục bộ, hút từ vùng dưới, ở độ cao 2m cách sàn, và 1/3 lưu lượng từ vùng trên ( cao hơn 2m ).
+ Khí sơn phun từ sản phẩm trong buồng sơn trên băng tải sử dụng hệ thông hút cục bộ cơ khí từ các buồng thông nhau. khi đó miệng hút cần bố trí sao cho bụi sơn chuyển động về phía đối diện với người công nhân đứng thao tác.
+ Trường hợp không sử dụng được buồng sơn, sản phẩm kích thước lớn được sơn trong phòng riêng, không có buồng sơn. Khi đó cần thiết kế hệ thống thổi – hút chung cơ khí. Hút từ vùng dưới của phân xưởng. Hợp lý hơn cả là đặt lưới hút đều trên toàn bộ diện tích bên trên mương hút.
+ Thông gió thổi cơ khí được tính toán để bụ trừ lưu lượng của các hệ thống hút.
Lưu lượng thổi nhỏ hơn lưu lượng hút 5% theo các sơ đồ thổi như sau:
  • Khi sơn trong buồng sơn, thổi phân tán vào vùng làm việc hay vùng trên của phân xưởng, thổi thành luồng vào phía công nhân đứng cạnh buồng sơn.
  • Khi sơn trên lưới ngoài buồng sơn, thổi vào vùng trên, phân bố đều trên toàn bộ diện tích trần. Hợp lý hơn cả là thổi qua trần giả đục lỗ trên toàn bộ diện tích trần.
  • Khí sơn trong buồng sơn trên băng tải, thổi kết hợp chung và cục bộ. Thổi cục bộ bằng cách thổi không khí trực tiếp vào vị trí làm việc theo hướng. Đảm bảo không lôi kéo độc hại về phía người công nhân. Thổi chung phân tán trong phân xưởng sơn.

4. Phân xưởng tỏa bụi

– Về mùa đông:
+ Tất cả các thiết bị tỏa bụi được lắp đặt chụp hút cục bộ nối với một hay vài hệ thống hút cục bộ. Nếu lượng bụi và phế liệu nhiều, hệ thống không những hút bụi mà còn vận chuyển khi ép các phế liệu. Không khí hút trước khi thải vào khí quyển được chọn lọc trong thiết bị lọc bụi.
+ Hệ thống thổi chung cơ khí được tính toán để bù trừ lưu lượng hút. Thổi phân tán chủ yếu vào vùng trên để các luồng thổi không khuấy bụi tập trung dưới sàn. Một phần không khí thổi vào vùng làm việc, song song với mặt sàn với vận tốc bé.
– Về mùa hè:
+ Hệ thống hút cục bộ cơ khí làm việc ở chế độ bình thường.
+ Hút chung lượng không khí bổ sung từ vùng nằm trên bằng tự nhiên hay cơ khí.
  • Trường hợp hút tự nhiên: cần thiết kế hệ thống các chụp hút trên mái. Xác định diện tích tiệt diện chụp bằng tính toán thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt.
  • Trường hợp hút cơ khí: cần thiết kế hệ thống hút chung từ vùng trên của phân xưởng. Hút từ vùng trên có thể tập trung vào 1 – 3 vị trí. Hệ thống như vậy có thể thực hiện bằng thiết bị quạt đặt trên mái. Quạt trục hút đặt ở phần trên của tường phía mặt hồi hay quạt trục trong mương đặt trên mái. 
Thổi chung với lưu lượng bù toàn bộ lưu lượng hút bằng cách:
  1. Thổi toàn bộ lưu lượng bằng cơ khí với hệ thống thổi chung cơ khí bổ sung về mùa hè.
  2. Giữ chế độ làm việc bình thường của hệ thống thổi, bổ sung lưu lượng thổi bằng cách tự nhiên qua cửa sổ.
  3. Chi phối tự nhiên về mùa hè.

5. Phân xưởng hàn

Khi bố trí phân xưởng hàn, cần bảo đảm khả năng thổi tự nhiên không khí ngoài qua các cán dưới của cửa sổ. Chiều cao phân xưởng nên khoảng 6 – 10m để bảo vệ công nhân làm việc trong phân xưởng. Để cách li ánh sáng cung lửa điện và nhiệt bực xạ từ đó, các bàn hàn nên có tấm chắn di động.
– Khi hàn trong thể tích khép kín ( hay bán khép kín ) cần thổi không khí sạch vào vị trí thao tác của công nhân. Lưu lượng thổi 1000 – 2000m³/h cho một thợ hàn.
– Nếu tại các vị trí hàn không thể lắp chụp hút cục bộ, chất độc hại được hút bằng hệ thống hút chung.

6. Phân xưởng cơ khí

– Trong phân xưởng này, nguồn tỏa độc hại chủ yếu là các máy, động cơ điện. Khi máy cắt làm việc có sử dụng dầu khoáng và nhũ tương để làm nguội dao cắt. Thì nguồn gây ô nhiễm là hơi của các chất lỏng này.
– Nếu phân xưởng có cửa mái thì biện pháp thông gió chủ yếu là trao đổi không khí có tổ chức bằng thông gió tự nhiên. Những thiết bị là nguồn tỏa bụi cần có chụp hút cục bộ. Hút tự nhiên qua các cửa mái và cánh trên của cửa sổ kính của tường bên.
– Thông gió chung cơ khí trong phân xưởng cơ khí – lắp ráp chỉ thực hiện khi thể tích phỏng nhỏ hơn 40m³. Trong phân xưởng có các máy làm việc với nhũ tương và máy mài bóng, máy hàn…

Một số hình ảnh làm mát nhà xưởng:

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *