Van động cơ là gì ? Van gió động cơ là loại van gió thông dụng được gắn thêm hệ thống động cơ đặc biệt. Chúng giúp điều khiển, điều tiết việc đóng, mở của van gió trong quá trình hoạt động. Chúng là một thành phần không thể thiếu

Chân rẽ ống gió là gì ? Sản phẩm chân rẽ ống gió là sản phẩm phụ kiện ống gió. Với nhiều tên gọi khác nhau khác như cổ trích hay gót giày. Chúng được lắp đặt phổ biến trong hệ thống đường ống gió. Nhằm thực hiện những chức

Van gió là bộ phận quan trọng trong hệ thống thông gió. Nó là bộ phận điều chỉnh lưu lượng gió có trong hệ thống, trên đường cấp gió hoặc trong hệ thống điều hòa thông dụng. Nói đến van gió cũng như một số sản phẩm khác nó có