MÁY LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG Làm mát nhà xưởng áp suất dương: - Chi phí đầu tư và vận hành thấp: Chi phí đầu tư bằng 30%, tiêu thụ điện năng bằng 10% so với hệ thống điều hoà không khí truyền thống. -  Hiệu quả cao: Không khí khi