Phân loại miệng gió 1. Phân loại cửa gió theo kiểu dáng:  Gồm nhiều loại và kiểu dáng, chia thành 3 loại chính là: + Miệng gió hình tròn + Miệng gió hình vuông, + Miệng gió hình chữ nhật. [gallery ids="6521,6522,6523"] 2. Theo chức năng: a) Miệng hút gió