Ống gió mềm là ống gió loại xoắn được sản xuất từ nhiều lớp nhôm gắn với dây thép tăng cường. Ống gió mềm được chia làm hai loại.  Ống gió mềm có cách nhiệt và ống gió mềm không cách nhiệt. 1. Ống gió mềm không có cách nhiệt Ống