BÁO GIÁ ỐNG GIÓ VUÔNG

Dưới đây là bảng báo giá ống gió vuông xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Kaiyo Việt Nam. Bảng báo giá bao gồm ống gió vuông bích TDF, ống gió vuông bích TDC và ống gió vuông bích V. Các sản phẩm ống gió vuông thông dụng theo kích thước thường được sử dụng trong các hệ thống thông gió.

Ống gió vuông bích TDF

Bảng báo giá ống gió vuông bích TDF

TTMã sản phẩmKích thướcVật liệuKiểu ghépĐVTĐơn giá1KYR010200x200x1120mmZ08 – 0.48mmTDFCái132.608 VNĐ2KYR011400x300x1120mmZ08 – 0.58mmTDFCái244.608 VNĐ3KYR012500x400x1120mmZ08 – 0.58mmTDFCái314.496 VNĐ4KYR013600x500x1120mmZ08 – 0.75mmTDFCái453.376 VNĐ5KYR014800x700x1120mmZ08 – 0.75mmTDFCái618.240 VNĐ6KYR015900x800x1120mmZ08 – 0.75mmTDFCái700.672 VNĐ7KYR0161000x500x1120mmZ08 – 0.75mmTDFCái618.240 VNĐ8KYR0171200x600x1120mmZ08 – 0.95mmTDFCái911.232 VNĐ9KYR0181300x700x1120mmZ08 – 0.95mmTDFCái1.012.480 VNĐ10KYR0191500x700x1120mmZ08 – 0.95mmTDFCái1.113.728 VNĐ11KYR0201600x500x1120mmZ08 – 1.15mmTDFCái1.237.152 VNĐ12KYR0211900x800x1120mmZ08 – 1.15mmTDFCái1.590.624 VNĐ

Báo giá ống gió vuông bích TDC

TTMã sản phẩmKích thướcVật liệuKiểu ghépĐVTĐơn giá1KYR110200x200x1120mmZ08 – 0.48mmTDCCái132.608 VNĐ2KYR111400x300x1120mmZ08 – 0.58mmTDCCái244.608 VNĐ3KYR112500x400x1120mmZ08 – 0.58mmTDCCái314.496 VNĐ4KYR113600x500x1120mmZ08 – 0.75mmTDCCái453.376 VNĐ5KYR114800x700x1120mmZ08 – 0.75mmTDCCái618.240 VNĐ6KYR115900x800x1120mmZ08 – 0.75mmTDCCái700.672 VNĐ7KYR1161000x500x1120mmZ08 – 0.75mmTDCCái618.240 VNĐ

Báo giá ống gió vuông bích V

TTMã sản phẩmKích thướcVật liệuKiểu ghépĐVTĐơn giá1KYR020600x500x1120mmZ08 – 0.75mmVCáiLiên hệ2KYR021800x700x1120mmZ08 – 0.75mmVCáiLiên hệ3KYR022900x800x1120mmZ08 – 0.75mmVCáiLiên hệ4KYR0231000x500x1120mmZ08 – 0.75mmVCáiLiên hệ5KYR0241200x600x1120mmZ08 – 0.95mmVCáiLiên hệ6KYR0251300x700x1120mmZ08 – 0.95mmVCáiLiên hệ7KYR0261500x700x1120mmZ08 – 0.95mmVCáiLiên hệ8KYR0271600x500x1120mmZ08 – 1.15mmVCáiLiên hệ9KYR0281900x800x1120mmZ08 – 1.15mmVCáiLiên hệ

 

*Báo giá này mang tính tham khảo, giá của sản phẩm có thể thay đổi tuỳ theo thời gian của giá nguyên vật liệu đầu vào

Xin báo giá dự án xin vui lòng liên hệ hotline: 0918 101 289 hoặc email: [email protected]