Vương Khả Sơn

Mình nhận được hàng rồi, ống gió đẹp đấy, lần tới mình sẽ đặt thêm một số đơn nữa