Nguyễn Hữu Long

Mình thấy ống gió lần này nhập đẹp hơn cả lần trước. Tháng sau mình có chuyến công tác ngoài Hà Nội, tiện thể muốn đến thăm quan xưởng sản xuất của bạn. Hy vọng sẽ hợp tác lâu dài