05
Th2
Cung cấp, lắp đặt hệ thống làm mát- thông gió nhà xưởng nhà máy Thái Dương 2

Trong xu thế phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường. Vai trò của hệ thống làm mát và thông gió nhà xưởng ngày càng được coi trọng. Là một đơn vị hoạt động hiệu quả, nhà máy bao bì Thái Dương luôn coi môi trường trong nhà