05
Th2
Cung cấp vật tư thi công cải tạo hệ thống điều hòa thông gió cho Công ty Savico

Hệ thống điều hòa thông gió là một hệ thống quan trọng. Trong quá trình hoạt động sau lâu ngày sử dụng. Chắc chắc hệ thống sẽ gặp phải một số vấn đề khiến hiệu quả hoạt động của tổng bộ hệ thống không được cao như ban đầu. Nhằm