29
Th1
Cung cấp lắp đặt quạt cắt gió cho công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam

Đơn vị Kaiyo Việt Nam hân hạnh được làm được làm bạn đồng hành cùng quý công ty Midori Việt Nam. Khi được chọn là đơn vị cung cấp và lắp đặt quạt cắt gió. Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp