Mr. yosika arsu

Founder of megacon

BestBuild has made a way from a small company to a large corporation as it is now today. Everything started from the founder's initiative to open a small service of individual construction worker. He was able to express such commitment and professionalism that people kept returning and recommending him when he actually realized this is what he is destined to be doing.

1991

Start with a small service

BestBuild has made a way from a small company to a large corporation as it is now today. Everything started from the founders initiative to open a small service of individual construction worker. He was able to express such commitment and professionalism that people kept returning and recommending him when he actually realized this is what he is destined to be doing.

1992

Start with a small service

BestBuild has made a way from a small company to a large corporation as it is now today. Everything started from the founders initiative to open a small service of individual construction worker. He was able to express such commitment and professionalism that people kept returning and recommending him when he actually realized this is what he is destined to be doing.

1993

Start with a small service

BestBuild has made a way from a small company to a large corporation as it is now today. Everything started from the founders initiative to open a small service of individual construction worker. He was able to express such commitment and professionalism that people kept returning and recommending him when he actually realized this is what he is destined to be doing.

1994

Start with a small service

BestBuild has made a way from a small company to a large corporation as it is now today. Everything started from the founders initiative to open a small service of individual construction worker. He was able to express such commitment and professionalism that people kept returning and recommending him when he actually realized this is what he is destined to be doing.

2000

Start with a small service

BestBuild has made a way from a small company to a large corporation as it is now today. Everything started from the founders initiative to open a small service of individual construction worker. He was able to express such commitment and professionalism that people kept returning and recommending him when he actually realized this is what he is destined to be doing.

2005

Start with a small service

BestBuild has made a way from a small company to a large corporation as it is now today. Everything started from the founders initiative to open a small service of individual construction worker. He was able to express such commitment and professionalism that people kept returning and recommending him when he actually realized this is what he is destined to be doing.

2010

Start with a small service

BestBuild has made a way from a small company to a large corporation as it is now today. Everything started from the founders initiative to open a small service of individual construction worker. He was able to express such commitment and professionalism that people kept returning and recommending him when he actually realized this is what he is destined to be doing.

2015

Start with a small service

BestBuild has made a way from a small company to a large corporation as it is now today. Everything started from the founders initiative to open a small service of individual construction worker. He was able to express such commitment and professionalism that people kept returning and recommending him when he actually realized this is what he is destined to be doing.

Team Megacon

Hỗ trợ khách hàng

Hệ thống hỗ trợ khách hàng của Kaiyo Việt Nam hoạt động 24/7 với mong muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu của quý khách hàng

đường dây nóng

0918 101 289

tư vấn đặt hàng, thiết kế, báo giá

Hướng dẫn đặt hàng Báo giá sản phẩm ống gió
Tư vấn, khảo sát công trình

chính sách bảo hành

E - Warranty Chính sách Bảo hành - Bảo trì

Hotline Liên hệ ngay Facebook