Dự án đã thực hiện

Những dự án về hệ thống điều hoà không khí, cung cấp ống gió, lắp đặt ống gió, làm mát nhà xưởng, hệ thống thông gió mà Kaiyo Việt Nam đã có cơ hội được hợp tác với các doanh nghiệp khác tại Việt Nam