Trong quá trình sản xuất ống gió và phụ kiện. Hệ thống máy móc đóng góp gần như  hoàn toàn sức lao động vào trong quá trình sản xuất. Một dây chuyền sản xuất ống gió bao gồm rất nhiều hệ thống máy móc thành phần. Được kết nối với

Trong thời đại của công nghệ hóa, hệ thống máy móc ra đời nhờ trí thông minh của con người. Theo xu hướng tích cực, có tác động trực tiếp tới môi trường và sức khỏe con người. Ngày nay hệ thống điều hòa không khí ngày càng được sử