Đáp ứng nhu cầu sản xuất, lắp đặt hệ thống thông gió và làm mát trong cả nước. Các xưởng sản xuất ngày nay rất quan tâm đến chất lượng của sản phẩm. Nhằm đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. Với mong muốn thu hút nhiều nhà thầu và các