Hệ thống thông gió đang là một hệ thống nhận được nhiều sự quan tâm của quý khách hàng trong thời gian gần đây. Vì những giá trị lợi ích to lớn mà nó mang lại. Tất cả hoạt động của hệ thống thông gió được tính toán hoàn chỉnh.