Ngày nay nhu cầu phòng sạch ngày càng tăng cao. Do nhu cầu của sản phẩm công nghệ cao như chất bán dẫn, sản xuất chip, bo mạch, linh kiện điện tử, dược phẩm, sản xuất máy tính hay trong các bệnh viện,...Đây là một trong những ngành đi đầu