Sản phẩm ống gió là một sản phẩm thông dụng trong lĩnh vực HVAC. Với vai trò quan trọng trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Chúng được lắp đặt hầu hết trong các xưởng sản xuất, bệnh viện, văn phòng,... Cùng nhiều địa điểm khác. Là