Ống gió vuông bích V ? Ống gió là sản phẩm thông dụng được sử dụng đa dạng trong các hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng. Trong đó ống gió vuông là một trong những tiểu loại ống gió cơ bản. Nằm trong tiểu loại của hệ

Sản phẩm ống gió là một sản phẩm thông dụng trong lĩnh vực HVAC. Với vai trò quan trọng trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Chúng được lắp đặt hầu hết trong các xưởng sản xuất, bệnh viện, văn phòng,... Cùng nhiều địa điểm khác. Là