Tại sao nên sử dụng ống gió tròn + Tính thẩm mỹ khi sử dụng cao: Ống gió tròn mang tính thẩm mỹ cao hơn ống gió vuông. Tùy theo yêu cầu kỹ thuật của mỗi đơn vị mà nó được thiết kế khác nhau với màu sắc khác nhau