Với những đặc điểm và công dụng của mình. Ống gió mềm cũng là một loại ống gió được sử dụng rộng rãi hiện nay trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Chúng được xem như vật liệu cách nhiệt, sử dụng trong các trung tâm tòa

Ống gió mềm là ống gió loại xoắn được sản xuất từ nhiều lớp nhôm gắn với dây thép tăng cường. Ống gió mềm được chia làm hai loại.  Ông gió mềm có cách nhiệt và ống gió mềm không cách nhiệt. 1. Ống gió mềm không có cách nhiệt Ống