Hệ thống máy lạnh công nghiệp là sản phẩm ra được ra đời với công dụng đem lại một môi trường với nhiệt độ phù hợp nhất. Với biện pháp tận dụng lượng ẩm trong không khí làm bay hơi nước. So với điều hòa không khí công nghiệp, lượng