Trong nhiều năm trở lại đây, nhằm đáp ứng yêu cầu vật chất phục vụ cho quá trình sản xuất. Nhiều đơn vị đã quyết định lắp đặt hệ thống thông gió điều hòa không khí. Với mục đích nâng cao năng suất lao động, cải thiện đáng kể môi