Trong nhiều ngành sản xuất hiện nay như lọc dầu, luyện thép, chế biến thực phẩm, sản xuất điện... Thì hệ thống tháp giải nhiệt công nghiệp hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi. Đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của mình. Giới thiệu về hệ thống