Hệ thống đường ống thông gió là gì ? Thực chất hệ thống đường ống thông gió chính là một hệ thống chuỗi các ống gió được cấu tạo đặc biệt nằm trong hệ thống thông gió. Được kết nối với nhau thông qua các khớp nối hoặc phụ kiện