Tại sao cần phải thử kín hệ thống ống gió Hệ thống ống gió là một bộ phận quan trọng trong hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng. Thông qua đường ống, hệ thống gió tươi liên tục được cấp mới vào nhà xưởng giúp đem lại không