Máy là mí đứng là gì Máy là mí đứng là một thiết bị máy nằm trong hệ thống dây chuyền sản xuất ống gió tự động. Với vai trò là tiểu bộ phận của hệ thống sản xuất, nó có nhiệm vụ kết nối cạnh ống gió thứ tư