Sản phẩm tiêu biểu: Hiện nay tại xưởng sản xuất Kaiyo Việt Nam có rất nhiều thành phẩm chất lượng. Một số sản phẩm tiêu biểu của chúng tôi bao gồm: + Các sản phẩm ống gió: ống gió tròn, vuông, ống gió mềm + Các sản phẩm phụ kiện