Côn thu ống gió vuông là gì ? Côn thu ống gió vuông là một loại phụ kiện ống gió. Được sử dụng đi kèm với hệ thống gió vuông. Chúng được thiết kế theo hình dạng đặc biệt. Nhằm thực hiện chức năng chuyển đổi ống gió để kết

Côn thu ống gió là sản phẩm được dùng trong hệ thống ống gió. Được dùng để chuyển đổi tiết diện ống từ lớn sang bé mà vẫn đảm bảo được lưu lượng khí được cấp là như nhau. Côn thu ống gió được thiết kế phù hợp sao cho