Côn thu ống gió là sản phẩm được dùng trong hệ thống ống gió. Được dùng để chuyển đổi tiết diện ống từ lớn sang bé mà vẫn đảm bảo được lưu lượng khí được cấp là như nhau. Côn thu ống gió được thiết kế phù hợp sao cho