Mục đích tổ chức chương trình truyền thông Tiếp nối thành công của chương trình “ Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm” lần II – 2017. Chương trình truyền thông “Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm” lần III