Ống gió vuông bích V ? Ống gió là sản phẩm thông dụng được sử dụng đa dạng trong các hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng. Trong đó ống gió vuông là một trong những tiểu loại ống gió cơ bản. Nằm trong tiểu loại của hệ