Thế nào là hệ thống ống gió ? Hệ thống ống gió là một cụm từ được sử dụng rất nhiều trong ngành cơ điện lạnh. Đặc biệt là trong hệ thống thông gió điều hòa không khí. Với cụm từ này, chúng ta có thể hiểu theo 2 nghĩa