Ống gió là thành phẩm được sử dụng rộng rãi trong hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng. Chúng đóng vai trò là kênh dẫn, truyền đường không khí đến được những vị trí thích hợp trong nhà xưởng. Với mỗi đơn vị sản xuất riêng biệt, sản