Ra đời với vai trò đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đông đảo quý khách hàng. Các sản phẩm ống gió được phân chia thành rất nhiều chủng loại với cấu tạo khác nhau. Nhằm phù hợp với nhu cầu sử dụng và cấu trúc của từng công trình.