Lắp đặt hệ thống thông gió, hút mùi cho nhà ăn mới của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

Leave a Comment

Related Blogs