Hệ thống làm mát nhà xưởng
pacific


Dự án làm mát nhà xưởng tại Công Ty dệt may PaCiFic tại Kim Thành,Hải Dương. Được Kaiyo Việt Nam  triển khai đúng tiến độ và nhận được sự hài lòng từ khách hàng. 

Leave a Comment

Nội dung liên quan