Hệ thống làm mát tại xưởng may
Tiếp tục tìm đến với Kaiyo Việt Nam, đơn vị may Esquel đã chọn chúng tôi làm đơn vị làm mát nhà xưởng trong thời gian tới. Hệ thống làm mát nhà xưởng được chúng tôi đưa vào thực hiện nhanh chóng. Mọi vật tư và đội ngũ thi công đã chuẩn bị sẵn sàng. Công trình được thực hiện tại xưởng may mặc của công ty. Toàn bộ hệ thống thông gió làm mát nhà xưởng được thiết kế theo khung chuẩn. Phù hợp với tình hình cơ sở vật chất thực tế của quý đơn vị.
làm mát xưởng may

 

Leave a Comment

Nội dung liên quan