Tư vấn thiết kế hệ thống làm mát nhà xưởng tại nhà máy ABC Bắc Ninh

Dự án làm mát nhà xưởng tại nhà máy ABC Bắc Ninh 

Thi công vào năm 2016, hệ thống làm mát nhà xưởng tại đơn vị ABC Bắc Ninh đã hoàn tất. Hệ thống làm mát đi vào hoạt động rất hiệu quả. Đơn vị kaiyo nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Một số hình ảnh lắp đặt hệ thống làm mát tại nhà máy:

Leave a Comment

Nội dung liên quan