Hệ thống thông gió và làm mát nhà xưởng

Là Công Ty trong lĩnh vực sản xuất đồ nhựa, Công Ty Phong Nam đã rất quan tâm đến vấn đề làm mát và thông khí nhà xưởng đặc biệt là những phân xưởng nhiều máy móc tỏa nhiệt độ cao và phân xưởng sơn mang nhiều chất độc hại. Dự án được triển khai vào 18-3-16 tại xưởng sản xuất Công Ty TNHH Phong Nam – Lô 40,KCN Quang Minh,TTQuang Minh,Hà Nội.

Leave a Comment

Related Blogs