Hệ thống ống gió tại khách sạn Dịch Vọng Hậu

Hệ thống ống gió tại khách sạn Dịch Vọng Hậu được Kaiyo Việt Nam thiết kế và lắp đặt. Với sản phẩm ống gió được thiết kế với nhiều kích thước khác nhau. Phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị. sản xuất ống gió

Một số hình ảnh lắp đặt được ghi nhận:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ khách hàng

Hệ thống hỗ trợ khách hàng của Kaiyo Việt Nam hoạt động 24/7 với mong muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu của quý khách hàng